AT91SAM9G25-EK - Atmel View larger

AT91SAM9G25-EK - Atmel

Atmel

AT91SAM9G25-EK


Development Boards & Kits - ARM EVAL KIT SAM9G25

$ 676.52

2 2 Items In Stock

Warning: Last items in stock!

Specification of AT91SAM9G25-EK

Data Bus Width 32 bit
Minimum Operating Temperature - 40 C
Product Category Development Boards & Kits - ARM
Tool Is For Evaluation Of AT91SAM9G25
Manufacturer Atmel
Product Evaluation Kits
Manufacturer Part No. AT91SAM9G25-EK
Brand Atmel
Operating Supply Voltage 3.6 V
Core ARM926EJ
Series SAM9G
Interface Type Ethernet, RS-232, SPI, TWI, UART, USB
Alternate Part No. 556-AT91SAM9G25-EK
Maximum Operating Temperature + 85 C